Betingelser for brug af Lærer til lærer

Gode idéer spreder sig hurtigt, og det vil i mange tilfælde vil være en umulig opgave at finde ophavsmanden på de tips og tricks, man oplever fungerer bedst. Vi vil derfor opfordre vores brugere til at dele de gode idéer - også selvom man ikke er geniet, der først fik påhittet. Lærer til Lærer fralægger sig dog ethvert ansvar for overtrædelse af loven om ophavsret, og gør opmærksom på at al materiale (idéer, billeder og filer), der bliver publiceret på siden, IKKE må være gengivet fra bøger og lignende. Hvis der forekommer fravigelser fra ovenstående, bedes der tages kontakt til Lærer til Lærer på sara@laerer-til-laerer.dk.