Vedhæftede filer: Attachment

De fire regningsarter med terninger

Beskrivelse: Del eleverne parvist og giv dem 5 terninger.
Første elev slår med 2 terninger, ganger tallene og skriver resultatet ned på papir.
Anden elev slår med alle terninger og skriver alle tallene ned.
Opgaven er nu ved hjælp af minus, plus , gange eller dividere at bruge tallene fra andet slag til at komme frem til resultatet fra første slag.
Eleverne skriver deres regnestykker ned undervejs, og må kun bruge hvert tal fra anden runde én gang, og bestræbe sig på at bruge så mange tal så muligt.

Første slag= 4 x 5= 20
Andet slag= 1, 6, 3, 2, 5

1x6=6 x 3=18+2=20


Bemærkninger
Parrene kan også dyste mod hinanden, og se hvem der kan bruge flest terninger eller nå først frem til resultatet.


Formål: Træne plus, minus, gange og dividere
Fag: Matematik
Klassetrin: Mellemtrin
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 01.05.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Kathrine Iversen
Dato: 02.09.2015

I denne app lære eleverne om tallets opbygning. Fx at i tallet 234 er der to hundreder, tre tiere og fire enere.

Ideer til hvordan du kan bruge den i din undervisning:

1. Læreren siger et tal, som eleverne skriver ind i app'en og bygger ved hjælp af hundredplader, tierstænger og enere. Svaret kan evt vises på IWB tavlen.

2. Giv eleverne en opgave der hedder at de selv skal skrive og "bygge" et tal i app'en. Derefter kan børnene gå rundt og sammenligne de tal de har lavet. Når der er gået lidt tid, skal de finde sammen to og to og finde ud af hvad deres tal har tilfælles? Det kunne være at der var to tierstænger i begge deres tal, eller begge havde bygget et tal, der var større end 245.

3. Arbejd med app'en i specialundervisningen, hvor den kan hjælpe børnene til en bedre forståelse af tallets opbygning.

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 05.11.2014
Hent vedhæftede filer:AttachmentAttachment 2

Se mere på: http://edu21.dk/laer-positionssystemet/

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 26.10.2014
Hent vedhæftede filer:Attachment

Inddel klassen i grupper med 2-3 elever. På en græsplæne skal de konstruere forskellige trekanter vha. 2 meter sammenbundet snor og 3 teltpløkker. Derefter måles hver trekants vinkler og tilhørende sidelængder og det skrives det op i vedhæftede skema.

Kan laves i forlængelse eller sideløbende med ideen "Løb med vinkler"

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 24.10.2014
Hent vedhæftede filer:AttachmentAttachment 2

Denne aktivitet skal laves efter at eleverne har arbejdet med vinkler i et stykke tid, og kan bruges som repetition og evaluering.
Print de vedlagte sider ud. Laminer siden med vinklerne, klip ud og hæng posterne op i træer og ligende i et bestemt område.
Eleverne skal identificere forskellige vinkler og skrive kontrolbogstaver ind på arket. Bogstaverne danner ordene edderkop, næsehorn og guldsmed.
Kan laves som opvarmning til idéen "Vinkler og teltpløkker".