Hennafarvede hænder

Beskrivelse: Begynd forløbet med en samtale om den hinduistiske tradition, hvor man hennafarver sine hænder aftenen inden sit bryllup, og vis evt. nogle billeder som inspiration.
Lad alle eleverne tegne et omrids af deres hænder med spredte fingre (lad dem evt. hjælpe hinanden parvist).
Med en tynd sort tusch skal de nu dele hænderne op i felter. Derefter skal de doodle (lave systematiske krusseduller / mønstre), og tilstræbe at lave noget forskelligt i hvert felt.
Til sidst klippes hænderne ud, og klistres på en baggrund.

Formål: At inddrage religion i samtalen om kunst, øve omhyggelighed med tusch og saks, samtale om stor effekt i kunst ved enkle virkemidler
Fag: Billedkunst,Dansk som Andetsprog,Kristendomskundskab/religion
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Anonym
Dato: 09.10.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 15.12.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne deles op i hold med 4-6 elever og har blankt papir og blyanter klar.
På skift kommer eleverne op til læreren og trækker sammen med repræsentanterne fra de andre hold en titel på en julesang (se evt. fil)
Tilbage i gruppen skal repræsentanten prøve at tegne sangen, og det hold der først synger sangen har vundet runden.
Kan også laves i engelskundervisningen, hvis du kun bruger engelske titler.

Oprettet af: Maja Meys
Dato: 28.05.2014

Eleverne skal her hver have et kendt maleri printet ud i stort format. Eks.: Mona Lise, Venus, Skriget mm.
Eleverne skal nu dekorere disse billeder med deres egne udtryk. De skal forsøge at gøre billederne tidstypiske, eksempel give Mona Lisa headphones på, lave storbys-bygninger i baggrunden på Skriget mm.
Eleverne skal her have lov til at udtrykke sig kreativt uden for mange grænser.
Eleverne skal afslutningsvis fortælle /fremlægge om det oprindelige billede og dets opståen (maler, tid, mm.) Bagefter skal eleverne forklare hvad de selv har malet, og hvorfor.
Gamle kunstværker kobles med elevernes egne input.