Ispinde

Beskrivelse: Ha’ en æske eller et syltetøjsglas med alle elevernes navne skrevet på f.eks. ispinde. Er eleverne ikke deltagende, eller har man en fornemmelse af at man kommer til at vælge de samme elever hele tiden, kan man trække en ispind. Læg ispinden tilbage, så alle elever fortsat er opmærksomme resten af timen.
Kan også bruges til hurtig lodtrækning til særlige opgaver, eller være en hjælp til at lære elevernes navne, hvis man er ny lærer.

Formål: Dynamik i mundtlige undervisningssituationer, Klasseledelse, Classroom Management
Fag: Evaluering,Tips og Tricks
Klassetrin: Alle
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 30.05.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Susanne Knude Dreiager
Dato: 05.05.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Gratis undervisningsforløb, Go Creative, som man kan bruge direkte i sin undervisning til fremme for kreativitet, skaberglæde og fantasi gennem arbejdet med drømme samt forskellige handleforløb, der lige er til at låne og bruge som en metode til det at skabe en vej til opnåelse af elevernes drøm

Oprettet af: Torben
Dato: 06.08.2015

Det er meget praktisk med et årshjul til skoleårets planlægning. Plandisc.com har udviklet et cirkulært årshjul, som et oplagt arbejdsredskab til at imødekomme kravene om tværfagligt samarbejde. Dette årshjul kan nemt og hurtig deles på skoleintra.

Dette værktøj er oplagt i forhold til at styrke det tværfaglige samarbejde. Fx kan hvert fag have sin egen ring i årshjul.

En af fordelen var en årsplan fra Plandisc er, at du kan dele årsplanen på skoleintra, således årsplanen kan ses af alle, som har adgang til intra. Dette gøres nem og hurtigt uden større teknisk indsigt. Endvidere har du mulighed for at vedhæfte forskellige filer til årsplanen, som for eksempel PowerPoint, excel etc. Filerne kunne være lektionsplaner, referater fra forældrebestyrelsesmøder osv.

Se en kort præsentation her: https://www.youtube.com/watch?v=3mZ5JdqO1SQ

Du finder årshjulet på www.plandisc.com

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Et opstartsark til projektopgaven. Brugt i 4. klasse.

Kopieret på to sider, så vejledningen er på bagsiden.

Når eleverne er færdige med deres brainstorm/spørgsmål sætter de ring rundt om det, de helst vil arbejde med. Grupper sammensættes ud fra interesser og deres rolle i en gruppe.

Se mere på www.edu21.dk

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 05.12.2014
Hent vedhæftede filer:Attachment

Elever med særlige behov kan i perioder få gavn at at blive evalueret på individulle mål efter hver time.
Skemaet skal bruges i samarbejde med hele teamet i en klasse, og det er vigtigt at målene bliver lavet med eleven, forældrene og evt. de AKT lærere der er i klassen. Tallene skal ses som et evalueringsredskab, der skal bruges som udgangspunkt for en samtale med eleven både i skolen og i hjemmet.
Forslag til mål:
Jeg skal lave være med at afbryde
Jeg skal sætte mig ned og være klar når timen begynder
Jeg skal blive på egen "bane" og ikke blande mig
Jeg skal gå til en voksen når jeg bliver ked af det
Jeg skal ikke slå
Jeg skal høre efter første gang