Vedhæftede filer: Attachment

Karaktertræk

Beskrivelse: På den vedhæftede fil er der lavet en liste over forskellige egenskaber og karaktertræk. Listen kan bruges på utallige måder f.eks.:

• Udlevér listen til eleverne når I arbejder med personkarakteristik og lad dem finde 10 ord der passer på hoved- og bipersoner – de skal selvfølgelig argumentere ud fra teksten.

• Del eleverne op i grupper og lad dem vælge 10 karaktertræk, som de skal bruge til at opdigte en eller flere fiktive personer i en fortælling.

• Lad eleverne pege de ord ud de ikke kender, og gennemgå f.eks. tre nye karaktertræk om ugen eller lad eleverne undersøge betydningen som hjemmearbejde.

Formål: At eleverne får udvidet deres ordforråd, og får ideer til at nuancere sproget, når de laver personkarakteristik
Fag: Dansk
Klassetrin: Mellemtrin
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 05.01.2015

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)