Kasser med penalhuse i klassen

Beskrivelse: Der kan gå utrolig meget undervisningstid med manglende indhold i penalhuset. Informér forældrene om at penalhuset skal fyldes op og blive i klassen. Ha’ en nummereret kasse for hver bordgruppe, hvor penalhuset ligger fast. Læg evt. skolens materialer f.eks. sakse, limstifter mm. i kurven, og sæt dymomærker på, hvor du angiver hvor mange der skal være af hver ting, så eleverne tager ansvar for at materialerne ikke forsvinder.
Ha’ evt. en månedlig vedligeholdsstund, hvor eleverne fylder op, spidser blyanter mm.

Formål: At forhindre mangel på blyanter og viskelæder, samt spare tid på at uddele materialer.
Fag: Klasseledelse,Tips og Tricks
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 01.06.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Susanne Knude Dreiager
Dato: 05.05.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Gratis undervisningsforløb, Go Creative, som man kan bruge direkte i sin undervisning til fremme for kreativitet, skaberglæde og fantasi gennem arbejdet med drømme samt forskellige handleforløb, der lige er til at låne og bruge som en metode til det at skabe en vej til opnåelse af elevernes drøm

Oprettet af: Torben
Dato: 06.08.2015

Det er meget praktisk med et årshjul til skoleårets planlægning. Plandisc.com har udviklet et cirkulært årshjul, som et oplagt arbejdsredskab til at imødekomme kravene om tværfagligt samarbejde. Dette årshjul kan nemt og hurtig deles på skoleintra.

Dette værktøj er oplagt i forhold til at styrke det tværfaglige samarbejde. Fx kan hvert fag have sin egen ring i årshjul.

En af fordelen var en årsplan fra Plandisc er, at du kan dele årsplanen på skoleintra, således årsplanen kan ses af alle, som har adgang til intra. Dette gøres nem og hurtigt uden større teknisk indsigt. Endvidere har du mulighed for at vedhæfte forskellige filer til årsplanen, som for eksempel PowerPoint, excel etc. Filerne kunne være lektionsplaner, referater fra forældrebestyrelsesmøder osv.

Se en kort præsentation her: https://www.youtube.com/watch?v=3mZ5JdqO1SQ

Du finder årshjulet på www.plandisc.com

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Et opstartsark til projektopgaven. Brugt i 4. klasse.

Kopieret på to sider, så vejledningen er på bagsiden.

Når eleverne er færdige med deres brainstorm/spørgsmål sætter de ring rundt om det, de helst vil arbejde med. Grupper sammensættes ud fra interesser og deres rolle i en gruppe.

Se mere på www.edu21.dk

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 06.01.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Denne aktivitet kan laves ved skolestart, men også ved årsstart. Ja, faktisk året rundt, hvis du gerne vil have en indsigt i dine elevers tanker.

Eleverne får to spørgsmål og to sætninger, de skal færdiggøre.

Hvilken slags lærer vil du gerne have?
Hvad håber du at lære?
Skolen er vigtig fordi…
Vores klasse skal være…
Hver svar skrives på en post-it, som de sætter på væggen i lokalet. Ét sted til hvert spørgsmål.

Svarene skal du naturligvis bruge til dit arbejde i klassen. Især i forhold til klassens trivsel synes jeg, at det er interessant. Hvordan ser eleverne en klasse? Hvilken rolle synes de, at lærerne skal påtage sig?

Desuden giver det et rigtig godt billede af, hvor eleverne er. Er de glade og tilfredse?

Se eksempel vedhæftet.

http://edu21.dk/laer-dine-elever-at-kende/