Vedhæftede filer: Attachment Attachment 2

LØBEDIKTAT

Beskrivelse: I forbindelse med et historisk tema - f.eks. MIDDELALDER eller VIKINGETID, udvælges 6-8 ord (afhængig af klassetrin). Disse skrive på A4 og printes i to eksemplarer. Disse hænges to forskellige steder ude på gangen. (Flere eksempel vedhæftet):


Del klassen i to og lav en rækkefølge i hvilken eleverne skal løbe ud. Den første elev fra hvert hold løber ud, læser ordet, løber tilbage, klapper den næste elev på holdet i hånden (hvorefter denne løber), skriver ordet i hæfte/på papir. Der læses et ord ad gangen - næste runde læses ord nummer to osv.... Når alle på holdet har samlet alle ord, sammenlignes stavning og eventuelle fejl rettes sammen.

Når alle er færdige, kan der evt. samles op på betydningen af ordene eller eleverne skal finde ordene i deres bog/tekst.

Formål: At hjælpe elever til - på en aktiv måde - at træne/huske faglige udtryk/ord/årstal i HISTORIE (kan bruges i alle fag!)
Fag: Historie
Klassetrin: Indskoling,Mellemtrin
Oprettet af: Heidi Lomborg
Dato: 05.02.2015

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Anonym
Dato: 09.10.2014

Whiteboard- folie ligner en alm. rulle plastik, men udmærker sig ved at kunne bruges som et fleksibelt whiteboard, hvor du kan viske ud og rette efter behov.
I historie er det oplagt til at lave en sjov og overskuelig tidslinje.
Del for eksempel tidslinjen op i tre dele med 3 farver under hinanden, hvor du i den første har store begivenheder i verdenshistorien, i den midterste vigtige begivenheder i danmarkshistorien, og nederst noterer hvilke strømninger, der var inden for kunst, musik eller naturvidenskab. Skriv vigtige årstal i midten af den midterste inden I går i gang, så du har et skelet at arbejde videre på.
Materialet er ret dyrt, men kan bruges længe - tænk hvis man begyndte at plotte historiske begivenheder ind i 3. klasse og kunne fortsætte til udgangen af skolen!