Vedhæftede filer: Attachment

Målskema til fokuspunkter

Beskrivelse: Elever med særlige behov kan i perioder få gavn at at blive evalueret på individulle mål efter hver time.
Skemaet skal bruges i samarbejde med hele teamet i en klasse, og det er vigtigt at målene bliver lavet med eleven, forældrene og evt. de AKT lærere der er i klassen. Tallene skal ses som et evalueringsredskab, der skal bruges som udgangspunkt for en samtale med eleven både i skolen og i hjemmet.
Forslag til mål:
Jeg skal lave være med at afbryde
Jeg skal sætte mig ned og være klar når timen begynder
Jeg skal blive på egen "bane" og ikke blande mig
Jeg skal gå til en voksen når jeg bliver ked af det
Jeg skal ikke slå
Jeg skal høre efter første gang

Formål: At fastholde eleverne i de mål man opstiller i samarbejde med eleven, forældrene og evt. AKT lærere
Fag: Evaluering,Forældresamarbejde,Klasseledelse,Specialundervisning/inklusion
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 05.12.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 07.09.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Del forældrene ind i grupper på 4-6 og lad dem diskutere de forskellige spørgsmål.
Lav en kort opsamling til sidst.

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 06.01.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Denne aktivitet kan laves ved skolestart, men også ved årsstart. Ja, faktisk året rundt, hvis du gerne vil have en indsigt i dine elevers tanker.

Eleverne får to spørgsmål og to sætninger, de skal færdiggøre.

Hvilken slags lærer vil du gerne have?
Hvad håber du at lære?
Skolen er vigtig fordi…
Vores klasse skal være…
Hver svar skrives på en post-it, som de sætter på væggen i lokalet. Ét sted til hvert spørgsmål.

Svarene skal du naturligvis bruge til dit arbejde i klassen. Især i forhold til klassens trivsel synes jeg, at det er interessant. Hvordan ser eleverne en klasse? Hvilken rolle synes de, at lærerne skal påtage sig?

Desuden giver det et rigtig godt billede af, hvor eleverne er. Er de glade og tilfredse?

Se eksempel vedhæftet.

http://edu21.dk/laer-dine-elever-at-kende/

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 05.11.2014
Hent vedhæftede filer:Attachment

Denne fremgangsmåde kan bruges ved fælles beskeder, hvis man fornemmer at mange i klassen ikke hører efter.
Introducér begrebet Hokus Pokus Fokus (hvis målgruppen er indskolingen eller mellemtrinnet) til hele lærerteamet og klassen. Hvis det skal fungere skal alle lærere bruge samme fremgangsmåde - se vedhæftet fil til ophæng i klassenværelset.

1. Læreren stemmen og bruger et ord f.eks. klassens navn eller en remse "hokus, pokus, fokus"
2. Eleverne sænker deres stemme, tier stille og ser på læreren
3. Læreren giver få, præcise beskeder eller instruktioner
4. Eleverne lytter
5. Læreren spørger "Er der nogle spørgsmål?"
6. Eleverne har mulighed for at række hånden i vejret og spørge
7. Læreren siger "Sæt i gang" og ringer med en 1 gang med en klokke
8. Eleverne går straks i gang med det de fik besked på..


Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 04.09.2014

I er 9 mennesker styrtet ned på en øde ø. Der kommer en lille båd forbi.
Der er plads til at blive reddet fire. Hvem skal reddes?
Skal det være:
-krigsveteranen på 50 år?
-den verdensberømte overlæge, som er enlig far til tre børn
-botanikeren med kendskab til alverdens planter. Er enlig mor til to børn hjemme
-nobelprismodtageren i fysik og kemi
-teenage-super-idolet
-den kriminelle på prøveløsladelse
-eleven fra 4.x
-den multimillionære
-den super kreative, praktiske og opfindsomme 16-årige spejder
-den 20 årige OL-atlet

Opgaven handler i første omgang om at afgøre, hvilke principper, man vil bruge for udvælgelse. Der efter handler det om at blive enige.

Men aller vigtigst handler opgaven om at gøre børnene bevidste om deres roller. Hvordan agerer de? Trækker de sig, råber de, vender de ryggen til, skaber de en leder, har de en ordstyrer, bruger de flertallet osv.