Vedhæftede filer: Attachment

Make a Monster

Beskrivelse: Udlever vedlagte opgave sammen med en terning til grupper eller par i klassen.
Eleverne skal beskrive et monster og terningerne bestemmer, hvordan det skal se ud.
Forklar de tre uregelmæssige navneord i skemaet.
Når de har udfyldt linjerne skal de tegne monsteret på et rigtig stort papir evt. på gulvet, og øve sig i at fortælle klassen om det.

Formål: At eleverne kan tallene fra 1-6 og elementære kropsdele, kan bruge flertals s på navneord og kende de uregelmæssige navneord body, foot og tooth, mundtlighed
Fag: Engelsk
Klassetrin: Indskoling,Mellemtrin
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 09.04.2015

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 18.09.2014
Hent vedhæftede filer:AttachmentAttachment 2

"Speak English" arkene (se filer) har 10 spørgsmål på engelsk, som de skal stille hinanden parvist. De kan bruges som en lille opvarmningsøvelse og giver dem mulighed for at "tune" ind på, at de skal tale engelsk. Fremmer elevernes mundtlighed..
Kan også klippes ud og bruges som "Quiz og byt".