Ordjagten

Beskrivelse: Find (eller tegn) en masse tegninger, som du samler på et ark (helst A3 eller større, hvis det er muligt). Spred tegningerne mere eller mindre tilfældigt på arket og sørg for at der er så mange tegninger, at det er svært at finde en bestemt tegning.

For hver tegning skriver du ordet på et ark, som senere klippes ud og lamineres. Er formålet at motivere læsning i dansk, skal ordene naturligvis skrives på dansk. Er formålet ordforråd i tysk eller engelsk, så... Ja gæt :D

Legen går ganske enkelt ud på at der trækkes et ord og alle spillere læser ordet inde i sig selv. Når ordet er læst og forstået, er det den første, der finder og peger på den rigtige tegning, der vinder ordet som point.

Og sådan fortsætter det indtil der ikke er flere ord.

Alternativt kan spillet købes her: http://www.legiskolen.dk/startside/19-ordjagten-plader-og-ord-dk.html

Formål: Dansk: Læsning. Tysk/Engelsk: Ordforråd
Fag: Dansk,Engelsk,Tysk
Klassetrin: Indskoling,Mellemtrin,Udskoling
Oprettet af: Peter Boyford
Dato: 19.02.2015

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)