Vedhæftede filer: Attachment

Respons til boganmeldelse

Beskrivelse: De fleste lærere har oplevet at bruge mange timer på at rette skriftlige opgaver, hvorefter eleverne ser kort på kommentarerne og lægger opgaven væk. Dette respons-ark gør det enkelt og overskueligt at rette (i dette tilfælde boganmeldelser), og fungerer som en tjekliste for de ting, der skal være indlært på det pågældende trin. Nederst skal eleverne selv skrive tre ting, som de skal arbejde på at forbedre den næste boganmeldelse. Arket skal afleveres sammen med næste lignende opgave. Responsarket er lavet i word og kan nemt ændres efter behov.

Formål: -At gøre rettearbejdet overskueligt for læreren - Gøre eleverne medansvarlige for at bruge rettelserne fremadrettet
Fag: Dansk
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 20.08.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)