Små whiteboards

Beskrivelse: Alle elever får udleveret et lille whiteboard med dertilhørende tusch, og når de har skrevet svaret på opgaven løfter de pladen op, så du lynhurtigt får et overblik over elevernes svar. Mulighederne er uendelige, men idéen er særlig velegnet til undervisningssituationer, hvor man ønsker at eleverne skal deltage skriftligt, men hvor produktet ikke skal gemmes. F.eks. kan de bruges til håndskrift, brainstorming, matematikstykker og andre opgaver, hvor man er i den indledende fase til nyt stof, men kan også bruges som lærerens redskab til bl.a. repetition. Som evalueringsredskab fungerer det også fint. Lad f.eks. eleverne vurdere udsagn som ”Jeg har lært hvad et sammensat ord er”, med tal eller smiley’er.
Det er bare sjovere og hurtigere at skive med whiteboard tusch end på papir – og nemmere at viske ud.

Formål: Fremme alle elevers deltagelse i mundtlige undervisningssituationer, især hvor der er vekselvirkning mellem tavleundervisning og små skriftlige opgaver.
Fag: Dansk,Evaluering,Klasseledelse,Kristendomskundskab/religion,Matematik,Tips og Tricks
Klassetrin: Alle
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 27.05.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Susanne Knude Dreiager
Dato: 05.05.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Gratis undervisningsforløb, Go Creative, som man kan bruge direkte i sin undervisning til fremme for kreativitet, skaberglæde og fantasi gennem arbejdet med drømme samt forskellige handleforløb, der lige er til at låne og bruge som en metode til det at skabe en vej til opnåelse af elevernes drøm

Oprettet af: Kathrine Iversen
Dato: 02.09.2015

I denne app lære eleverne om tallets opbygning. Fx at i tallet 234 er der to hundreder, tre tiere og fire enere.

Ideer til hvordan du kan bruge den i din undervisning:

1. Læreren siger et tal, som eleverne skriver ind i app'en og bygger ved hjælp af hundredplader, tierstænger og enere. Svaret kan evt vises på IWB tavlen.

2. Giv eleverne en opgave der hedder at de selv skal skrive og "bygge" et tal i app'en. Derefter kan børnene gå rundt og sammenligne de tal de har lavet. Når der er gået lidt tid, skal de finde sammen to og to og finde ud af hvad deres tal har tilfælles? Det kunne være at der var to tierstænger i begge deres tal, eller begge havde bygget et tal, der var større end 245.

3. Arbejd med app'en i specialundervisningen, hvor den kan hjælpe børnene til en bedre forståelse af tallets opbygning.

Oprettet af: Torben
Dato: 06.08.2015

Det er meget praktisk med et årshjul til skoleårets planlægning. Plandisc.com har udviklet et cirkulært årshjul, som et oplagt arbejdsredskab til at imødekomme kravene om tværfagligt samarbejde. Dette årshjul kan nemt og hurtig deles på skoleintra.

Dette værktøj er oplagt i forhold til at styrke det tværfaglige samarbejde. Fx kan hvert fag have sin egen ring i årshjul.

En af fordelen var en årsplan fra Plandisc er, at du kan dele årsplanen på skoleintra, således årsplanen kan ses af alle, som har adgang til intra. Dette gøres nem og hurtigt uden større teknisk indsigt. Endvidere har du mulighed for at vedhæfte forskellige filer til årsplanen, som for eksempel PowerPoint, excel etc. Filerne kunne være lektionsplaner, referater fra forældrebestyrelsesmøder osv.

Se en kort præsentation her: https://www.youtube.com/watch?v=3mZ5JdqO1SQ

Du finder årshjulet på www.plandisc.com