Staveleg

Beskrivelse: Der skrives bogstavnavne på en stor stak plastikkopper - vælg mange vokaler og undlad fx q, x og z.
Plastikkopperne stables tilfældigt - størrelsen på pyramiden kan varieres.

I små grupper skiftes eleverne til at slå med en terning og tager antal krus, der svarer til antallet af øjne. Når krusene er valgt skal der skrives ord med bogstaverne, og hvert brugt krus giver et point. Hvis der er krus, der ikke bliver brugt, kan eleven gemme det til næste tur. Eleverne hjælper evt. hinanden med at stave ordene, således bogstavernes enkeltlyde og de betingede lyde bliver italesat. Eleverne tæller point til slut.

Legen kan varieres med at der skal staves ord med mindst 3,4,5 bogstaver.

Hvis der kan findes en billig løsning til stabelkrus mv., vil det være at foretrække, da de hvide plastikkrus vælter meget nemt.

Formål: At eleverne bliver bevidste og tydeliggjorte omkring ords stavemåder
Fag: Dansk
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Jeanet Madsen
Dato: 01.06.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)