Vedhæftede filer: Attachment

Talemåder på andre sprog

Beskrivelse: Talemåder er en god indgang til at tale om sprog, og hvis klassen arbejder med danske talemåder (de fylder en del i de nationale test..), er det oplagt at give de tosprogede elever en opgave med at finde talemåder på deres modersmål sammen med deres forældre.
Giv eleverne en seddel eller lille ”bog” med hjem og la’ dem som hjemmearbejde skrive talemåder ned på deres modersmål, hvor de først skriver på selve modersmålet, dernæst oversætter direkte, og til sidst forklarer betydningen af talemåden.
Lad dem fremlægge nogle af dem for klassen og lad evt. eleverne lave en illustration til dem.

Formål: Sprogforståelse, indsigt i andre landes talemåder, at læse mellem linierne
Fag: Dansk,Dansk som Andetsprog,Forældresamarbejde
Klassetrin: Alle
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 15.04.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 07.09.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Del forældrene ind i grupper på 4-6 og lad dem diskutere de forskellige spørgsmål.
Lav en kort opsamling til sidst.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.