Tampen spiller højt

Beskrivelse: Dette er en variation af legen ”Tampen brænder”. Alle elever får udleveret et instrument, og én elev bliver valgt til at gå uden for døren, mens tampen bliver gemt (et rytmeæg har en god størrelse).
Når eleven, der har været ude, kommer ind ad døren, begynder klassen at spille. Hvis vedkommende er langt fra tampen spilles der meget stille. Hvis eleven er tæt på spilles der meget højt.

Formål: Denne leg er en god introduktion til at forklare begreber som ”Piano” og ”Forte”. Formålet er at eleverne får viden om dynamikken i musik.
Fag: Musik
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 18.04.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 05.01.2015

Denne øvelse kan laves, når I har arbejdet med rytmer i et stykke tid. Skriv 8-10 forskellige enkle rytmer af en takts varighed på et A4 papir, og lav en kopi til dig selv. Fordel dem til eleverne i grupper på 2-3 elever. Giv dem et par minutter til at klappe rytmen i deres gruppe. Læg dine egne rytmer i en række, så du er klar til at klappe. Når legen begynder sætter du en fælles puls i gang (evt. rytmeboksen på et keybord) og siger "Hvem har": klap-klap-klap-klap hvorefter den gruppe som matcher siger "Vi har" Klap-klap-klap-klap. Lav en takst pause mellem hver, så alle kan følge med. Efter noget tid kan eleverne overtage "lederrollen".

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 01.05.2014

Syng en sang med mange vers og et mellemspil, og lav et enkelt ostinat eller en rytme. Del derefter eleverne op i grupper på 3-4 elever og sæt dem i rækker som i stafet. Stil et instrument op bag en kridtstreg/ gaffatape for hver gruppe. Lad eleverne spille på skift. og brug sangens mellemspil til at rokere. Det er vigtigt at den elev der skal spille, står med front til resten af gruppen.
Spil sangen igennem til alle har prøvet.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 01.05.2014

Lad én elev fra hver korstemme eller instrumentgruppe optage din instruks eller sang i de indledende faser til at øve et ny nummer. Lad dem efterfølgende bruge det til at øve sig, mens du assisterer dem, der har mest brug for hjælp.
Mest velegnet hvis du har flere rum at fordele eleverne i.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 01.05.2014

I stedet for at tælle til fire eller trampe med fødderne får at holde en puls, hvis eleverne skal klappe eller sige rytmer, kan man sætte keyboardets trommerytmer i gang, og derved nemmere styre hvor hurtig tempo, der skal klappes. Lav en intro f.eks. "KLAR PARAT RYTME KORT" og ha’ en bunke kort med forskellige rytmer på, som man viser med en takts mellemrum.