Tidslinje på whiteboard-folie

Beskrivelse: Whiteboard- folie ligner en alm. rulle plastik, men udmærker sig ved at kunne bruges som et fleksibelt whiteboard, hvor du kan viske ud og rette efter behov.
I historie er det oplagt til at lave en sjov og overskuelig tidslinje.
Del for eksempel tidslinjen op i tre dele med 3 farver under hinanden, hvor du i den første har store begivenheder i verdenshistorien, i den midterste vigtige begivenheder i danmarkshistorien, og nederst noterer hvilke strømninger, der var inden for kunst, musik eller naturvidenskab. Skriv vigtige årstal i midten af den midterste inden I går i gang, så du har et skelet at arbejde videre på.
Materialet er ret dyrt, men kan bruges længe - tænk hvis man begyndte at plotte historiske begivenheder ind i 3. klasse og kunne fortsætte til udgangen af skolen!

Formål: At lave overskuelige historiske tidslinier, som kan rettes og ændres løbende
Fag: Historie,Tips og Tricks
Klassetrin: Alle
Oprettet af: Anonym
Dato: 09.10.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Susanne Knude Dreiager
Dato: 05.05.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Gratis undervisningsforløb, Go Creative, som man kan bruge direkte i sin undervisning til fremme for kreativitet, skaberglæde og fantasi gennem arbejdet med drømme samt forskellige handleforløb, der lige er til at låne og bruge som en metode til det at skabe en vej til opnåelse af elevernes drøm

Oprettet af: Torben
Dato: 06.08.2015

Det er meget praktisk med et årshjul til skoleårets planlægning. Plandisc.com har udviklet et cirkulært årshjul, som et oplagt arbejdsredskab til at imødekomme kravene om tværfagligt samarbejde. Dette årshjul kan nemt og hurtig deles på skoleintra.

Dette værktøj er oplagt i forhold til at styrke det tværfaglige samarbejde. Fx kan hvert fag have sin egen ring i årshjul.

En af fordelen var en årsplan fra Plandisc er, at du kan dele årsplanen på skoleintra, således årsplanen kan ses af alle, som har adgang til intra. Dette gøres nem og hurtigt uden større teknisk indsigt. Endvidere har du mulighed for at vedhæfte forskellige filer til årsplanen, som for eksempel PowerPoint, excel etc. Filerne kunne være lektionsplaner, referater fra forældrebestyrelsesmøder osv.

Se en kort præsentation her: https://www.youtube.com/watch?v=3mZ5JdqO1SQ

Du finder årshjulet på www.plandisc.com

Oprettet af: Josefine Jack Eiby
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Et opstartsark til projektopgaven. Brugt i 4. klasse.

Kopieret på to sider, så vejledningen er på bagsiden.

Når eleverne er færdige med deres brainstorm/spørgsmål sætter de ring rundt om det, de helst vil arbejde med. Grupper sammensættes ud fra interesser og deres rolle i en gruppe.

Se mere på www.edu21.dk

Oprettet af: Heidi Lomborg
Dato: 05.02.2015
Hent vedhæftede filer:AttachmentAttachment 2

I forbindelse med et historisk tema - f.eks. MIDDELALDER eller VIKINGETID, udvælges 6-8 ord (afhængig af klassetrin). Disse skrive på A4 og printes i to eksemplarer. Disse hænges to forskellige steder ude på gangen. (Flere eksempel vedhæftet):


Del klassen i to og lav en rækkefølge i hvilken eleverne skal løbe ud. Den første elev fra hvert hold løber ud, læser ordet, løber tilbage, klapper den næste elev på holdet i hånden (hvorefter denne løber), skriver ordet i hæfte/på papir. Der læses et ord ad gangen - næste runde læses ord nummer to osv.... Når alle på holdet har samlet alle ord, sammenlignes stavning og eventuelle fejl rettes sammen.

Når alle er færdige, kan der evt. samles op på betydningen af ordene eller eleverne skal finde ordene i deres bog/tekst.