Tro og Tolerance

Beskrivelse: Folkekirkens skoletjeneste lavede for nogle år siden et tværfagligt projekt for kristendomskundskab, dansk og historie, men kan også sagtens laves i kristendom alene, hvis man har samlet nogle timer sammen.

Projektet tager afsæt i computerspillet A Man with a Mission, som nemt kan downloades til de enkelte computere. Herefter arbejder eleverne med Paulus og hans historiske tid. Dernæst med workshops, der fører diskussionen om tro og tolerance over i en nutidig sammenhæng. Og endelig kan trådene samles ved et evt. besøg i lokale kirke.
Alt vedrørende projektet findes her på www.troogtolerance.dk (kodeordet til lærersiden er TELT)

Efter min mening er det noget af det bedste materiale der er lavet til faget, og der er tænkt over alle detaljer f.eks. er der lavet quiz og byt kort lige til at printe ud.

Formål: At sætte eleverne i stand til at reflektere over mennesket, der indgår i mange forskellige fællesskaber/kulturer på en gang.
Fag: Dansk,Historie,Kristendomskundskab/religion
Klassetrin: Mellemtrin
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 15.03.2015

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)