Ugens elev

Beskrivelse: Eleverne er i en periode skiftevis ugens elev. Ugens elev har forberedt en planche eller en powerpoint præsentation hjemmefra, hvor de holder et kort oplæg for klassen om sig selv, som de andre elever stiller spørgsmål til (Hvor ligger dit sommerhus? Hvem er pigen på billedet?)
Efter ca. femten spørgsmål repeteres hvad der blev sagt, og læreren skriver 15 udsagn om eleven ned på tavlen eller flipover, som derefter læses i kor.
Lad eleverne skrive en lille hilsen til ugens elev f.eks. ”jeg går også til gymnastik, og ville ønske jeg havde en hund som dig”.

Kan bruges som opfølgnings aktivitet på idéen ”Dagens elev”.

Formål: Mundtlig fremstilling, Læseindlæring, lytteøvelse, øvelse i at stille spørgsmål, bedre kendskab til klassekammerater.
Fag: Dansk
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 18.04.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)