Ugens ord

Beskrivelse: Hver uge laver min 1. og 2. klasse "Ugens ord". Jeg vælger sjove, underfundige ord, der "smager" sjovt, når man siger dem. Fx Galapagos, rhododendron, integrationsordfører.
Jeg skriver ordet på tavlen, hvorefter vi prikker vokaler og deler i stavelser. Herefter læser vi hver enkelt stavelse ad gangen.

Så taler vi om ordet og gætter på betydningen. Jeg afslører ikke ordets virkelige betydning før ugen efter - det er ikke formålet med opgaven, at eleverne skal lære ordets sande betydning.

Til sidst skal børnene skrive ordet i deres kladdehæfte og komme med et "fantasigæt". Nogle skriver flere sider, andre enkelte ord understøttet af en tegning.

Det primære formål er at kunne opdele og læse lange ord. Ordenes længde kan selvfølgelig varieres efter fagligt niveau.
Dog er det min erfaring, at selv elever fra 1. kl. hurtigt lærer at dele de lange ord. Skrivearbejdet er også understøttet af deres iver efter at skrive deres egen sjove idé ned. Det er en MEGET populær time i deres skema.

Opgaven kan også varieres med at man kun siger Ugens Ord højt. Dernæst klapper man ordet og skriver det på tavlen i stavelser og husker at få mindst én vokal med i hver stavelse.

God fornøjelse

Formål: Finde vokaler - dele i stavelser - træne læsning af lange ord - kreativ/motiveret skrivning
Fag: Dansk
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Rasmus Bonderup
Dato: 31.05.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)