Vedhæftede filer: Attachment

Ugens professor

Beskrivelse: Eleverne udnævnes på skift til ugens professor. De ved i mange uger i forvejen, hvornår de er "på". Eleverne vælger selv, hvad de vil præsentere for klassen. Alt er tilladt - både i forhold til indhold, form og fremlæggelse.
Det vigtigste er, at man vælger noget, man er interesseret i og dermed ved noget om. Denne viden bliver så pudset af (eller udvidet), og stoffet bliver struktureret i forberedelsen derhjemme. Hermed kommer den enkelte elev på skift i centrum og er selv ekspert på området.
Jeg har lavet det med 1. klasse. I første omgang har jeg ikke stillet krav til form eller indhold, da målet har været at stå foran hele klassen og formidle et bestemt stof på en struktureret på.
De andre elever lytter og stiller spørgsmål.
Jeg har brugt cirka en lektion pr. professor.
Hvis jeg laver det i 2. eller 3. klasse, vil jeg formulere nogle krav til fremlæggelsen.

Formål: At styrke elvernes mundtlige formidling. At stå frem foran hele klassen
Fag: Dansk
Klassetrin: Indskoling
Oprettet af: Signe Krog-Meyer
Dato: 27.05.2014

Andre ideer i kategorien

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 08.06.2016
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle hverdage viser DR nyheder for børn i programmet Ultranyt: http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/ultranyt.htm
Se hele programmet igennem uden at stoppe (8 min.)
Se det igen og stop efter hver nyhed, skriv en overskrift og drøft indholdet.
Eleverne skriver bagefter hvilken nyhed der var sjovest, mest spændende og mest kedelig.
Nye ord skrives ind i tabellen og der skrives en sætning med dem.

Oprettet af: Sussi Petersen
Dato: 04.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Eleverne får udleveret det vedhæftede ark (tilpas udsagnene, så de passer til dine elever) og går rundt mellem hinanden (helst med god plads, så man ikke kan høre hinandens spørgsmål og svar). Man mødes to og to og stiller et spørgsmål til hinanden. Hvis udsagnet passer på personen, noterer man navnet. Derefter finder man en ny makker.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.08.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Alle elever får udleveret vedhæftede ark, og spørgsmålene gennemgås efter behov. Eleverne går derefter rundt alene eller parvist i klassen, og alle finder mindst 1 elev, der matcher udsagnene på listen. Eleverne skal ikke røbe, hvem de har fundet, før legen er slut.
Kan evt. afrundes med en lille feriesnak.

Oprettet af: Sara Sejergaard
Dato: 03.06.2015
Hent vedhæftede filer:Attachment

Der er mange måder at lave årsplaner på - hermed et eksempel:-)